Przejdź do stopki

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Jelnej z przeznaczeniem na Centrum Społeczno - Kulturalne (PROW 2014-2020)

Treść

 

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Jelnej z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne”

współfinansowany ze środków PROW 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi   i odnowa wsi na obszarach wiejskich” operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00009-65170-UM0600077/18   z 23-10-2018 roku.

Cel operacji: Poprawa jakości życia społecznego poprzez zmodernizowanie i odpowiednie wyposażenie  centrum społeczno-kulturalnego mieszczącego się w remizie OSP w Jelnej.

W ramach projektu zostanie wykonana przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Jelnej. Zostanie  dobudowana klatka schodowa wyposażona w platformę dla niepełnosprawnych, oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych planowana jest również adaptacja poddasza poprzez urządzenie świetlicy, zaplecza kuchennego oraz toalet. Budynek zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną, a także zostanie  zakupione niezbędne wyposażenie obiektu typu stoły, krzesła, szafy, tablicę interaktywną, laptop, sztalugi , stół bilardowy, stół do piłkarzyków, szachy itp.

Wartość całkowita projektu: 835.873,00 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 716.348,69 zł,

Wartość dofinansowania: 455.811,00 zł co stanowi 63,63 % wydatków kwalifikowalnych

wkład własny gminy: 380.062,00 zł.

Termin realizacji inwestycji: od 23-10-2018 r.  do 30-09-2020 r.