Przejdź do stopki

Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego w miejscowości Gródek nad Dunajcem (RPO WM 2014-2020)

Treść

 

Projekt pn. „Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego w miejscowości Gródek nad Dunajcem ”

 

Współfinansowany w ramach Osi 6 – Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne   i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych, na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.06.03.03-12-0300/17-00-XVII/111/FE/18 z 04-04-2018 r.

W ramach projektu opracowano studium wykonalności, wybudowano budynek zaplecza sanitarnego wraz z infrastrukturą, zagospodarowano teren poprzez ogrodzenie boiska, wykonano chodniki, siłownię zewnętrzną, dokonano nasadzeń roślin, przebudowano oświetlenie uliczne przy drodze gminnej oraz zabezpieczono sieci teletechniczne oraz zamontowano system monitoringu.               

Wartość całkowita projektu: 3.903.175,30

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 3.693.801,83

Wartość dofinansowania: 2.770.351,35 zł co stanowi 75 % wydatków kwalifikowalnych

w tym dofinansowanie UE 2.493.316,21 zł,

Budżet Państwa: 923.450,48 zł

wkład własny gminy: 1.132.823,95 zł.

Termin realizacji inwestycji: od 19-01-2017r.  do 31-12-2019 r.