Przejdź do stopki

Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Rożnowie (RPO WM 2014-2020)

Treść

 

 

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Rożnowie”

 

Współfinansowany w ramach Osi 6 – Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego, na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.06.01.03-12-0370/16 z 25-08-2017 r.

W ramach projektu opracowano kompletną dokumentację projektową na podstawie której  rozbudowano istniejący budynek WDK o klatkę schodową, wykonano remont istniejących pomieszczeń, adaptację pomieszczeń poddasza nieużytkowego  celem nadania nowych funkcji. W ramach zadania zakupiono niezbędne wyposażenie obiektu.

Wartość całkowita projektu: 1.656.765,00 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1.656.765,00 zł

Wartość dofinansowania: 911.220,75 zł co stanowi 55% wydatków kwalifikowalnych

w tym dofinansowanie UE 828.390,78 zł,

Budżet Państwa: 82.829,97 zł,

wkład własny gminy: 745.544,25 zł.

Termin realizacji inwestycji: od 01-03-2017r.  do 31-12-2019 r.