Przejdź do stopki

Nowe formularze podatkowe

Treść

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl.

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

Ponadto na stronie internetowej zamieszczono broszury informacyjne opracowane przez Ministerstwo Finansów, dotyczące sposobu wypełnienia powyższych deklaracji i informacji.

źródło: MF

Pliki

zdn1-01-17.pdf 38.08 KB
zdn2-01-13.pdf 37.98 KB
Deklaracja podatek rolny 63.69 KB
zdr1-01-11.pdf 35.24 KB
zdr2-01-07.pdf 34.11 KB
Deklaracja podatek leśny 51.46 KB
zdl-1-01-11.pdf 32.62 KB
zdl2-01-06.pdf 32.48 KB
zin1-01-16.pdf 36.68 KB
zin2-01-12.pdf 36.6 KB
zin3-01-11.pdf 32.22 KB
Informacja o gruntach 49.05 KB
zir1-01-12.pdf 34.77 KB
zir2-01-08.pdf 33.83 KB
zir3-01-08.pdf 32.18 KB
Informacja o lasach 42.36 KB
zil1-01-10.pdf 32.29 KB
zil2-01-07.pdf 32.17 KB
zil3-01-05.pdf 32.16 KB