Przejdź do stopki

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Treść

Gmina Gródek nad Dunajcem przygotowała Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, dokument umożliwiający zdefiniowanie obszarów wymagających działań naprawczych w zakresie ochrony atmosfery i opracowanie rozwiązań umożliwiających lokalną poprawę jakości powietrza, a tym samym - poprawę jakości życia mieszkańców Gminy.

Dokument ten będzie również podstawowym wymogiem koniecznym do uzyskania dofinansowania zadań związanych z ochroną atmosfery w latach 2014-2020.

Wykonanie Projektu pn.: "OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM" finansowane jest w ramach działania 9.3. - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

"Plan gospodarski niskoemisyjnej dla Gminy Gródek nad Dunajcem" został przyjęty Uchwałą nr XVIII/117/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 grudnia 2015 roku.