Przydonica I (boisko)

Boisko wielofunkcyjne-Przydonica