Przejdź do stopki

KOMUNIKAT NR 4/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GRÓDKU NAD DUNAJCEM o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych

Treść

KOMUNIKAT NR 4/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GRÓDKU NAD DUNAJCEM o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

KOMUNIKAT NR 4/2014

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W GRÓDKU NAD DUNAJCEM

 

z dnia 23 października 2014 roku o terminie i miejscu losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

 

         Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Gródku nad Dunajcem przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków wymienionego w art. 409 ww. ustawy, numery:

  1. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez komisarza wyborczego
  2. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczy – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie  pkt. 1.

Losowanie numerów list kandydatów w wyborach do rady gminy nastąpi w dniu 24 października 2014 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem pokój  Nr 16.

Z losowania zostanie sporządzony protokół. Informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej w formie komunikatu Gminnej Komisji Wyborczej w Gródku nad Dunajcem i zamieszczona na stronie internetowej Gminy Gródek nad Dunajcem.

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

/-/Robert Koterla