• MIESZKAŃCY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM BĘDĄ MIELI MOŻLIWOŚĆ WYMIANY KOTŁÓW WĘGLOWYCH NA KOTŁY GAZOWE LUB BIOMASĘ Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA DOTACJI DO WYSOKOŚCI 14 000 ZŁ

STRONA PKW DELEGATURA NOWY SĄCZ

STRONA PKW - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014


 WYBORY DO RADY GMINY, RADY POWIATU I SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ORAZ WYBORY WÓJTA GMINY
zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem 23.10.2014

OBWIESZCZENIE

         Gminnej Komisji Wyborczej w Gródku nad Dunajcem z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.


Na podstawie art. 481 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Gródku nad Dunajcem podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem:

 

 

1.

JANKOWSKI Piotr, lat 47, wykształcenie średnie,

zam. Bartkowa-Posadowa,

członek partii: Polska Razem Jarosława Gowina,

zgłoszony przez KWW SĄDECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA.

 

 

2.

SCHABIŃSKI Józef, lat 54, wykształcenie średnie,

zam. Podole-Górowa, nie należy do partii politycznej,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

 

3.

TOBIASZ Józef, lat 59, wykształcenie wyższe,

zam. Gródek nad Dunajcem,

członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe,

zgłoszony przez KWW JÓZEFA TOBIASZA.

 

 

4.

WOLAK Stefan Bronisław, lat 58, wykształcenie wyższe,

zam. Rożnów, nie należy do partii politycznej,

zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA.

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Gródku nad Dunajcem
/-/Robert Koterla

Załączniki