Przejdź do stopki

Obwieszczenie Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 24 kwietnia 2014r. o numerach i granicach obwodów głosowania...

Treść

Obwieszczenie Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 24 kwietnia 2014r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach OKW dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Unii Europejskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
Z DNIA 24 KWIETNIA 2014R.

O NUMERACH  I GRANICACH OBWODÓW  GŁOSOWANIA,WYZNACZONYCH SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH  ORAZ LOKALACH OKW DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH  DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW  DO PARLAMENTU UNII EUROPEJSKIEJ  ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 MAJA 2014 R.

Na podstawie art. 16 § 1, §2  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz.112 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LI/307/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Gródek nad Dunajcem do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. (Dz. Urz. Woj. Małop. 2014.poz.2163). Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości obwody głosowania ich granice,  siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych oraz lokali dostosowanych  do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1.

Sołectwo Rożnów

Wiejski Dom Kultury w Rożnowie

33-316 Rożnów 638

2.

Sołectwo Roztoka-Brzeziny

Sołectwo Tropie

Szkoła Podstawowa w Roztoce- Brzezinach

Roztoka – Brzeziny 211 -  lokal dostosowany dla wyborców niepełnosprawnych

3.

Sołectwo Bartkowa-Posadowa

Sołectwo Bujne

Sołectwo Podole-Górowa

Wiejski Dom Kultury w Bartkowa-Posadowa, Bartkowa-Posadowa 375, 33-318 Gródek nad Dunajcem

4.

Sołectwo Przydonica

Sołectwo Przydonica-Glinik

Zespół Szkół w Przydonicy

Przydonica 24, 33-318 Gródek n/Dunajcem

5.

Sołectwo Jelna

Sołectwo Jelna-Działy

Sołectwo Lipie

Sołectwo Sienna

Sołectwo Zbyszyce z wyjątkiem Domu Pomocy Społecznej

Szkoła Podstawowa w Siennej

Sienna 27, 33-318 Gródek nad Dunajcem

6.

Sołectwo Gródek nad Dunajcem

Zespół Szkół w Gródku nad Dunajcem,

33-318 Gródek nad Dunajcem 195 - lokal dostosowany dla wyborców niepełnosprawnych,  lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

7.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach

Zbyszyce 12 33-318 Gródek nad Dunajcem – lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.

Lokale wyborcze w dniu 25 maja czynne będą od 7:00 do 21:00

 

ZASTĘPCA WÓJTA
/-/ inż. Mieczysław Hajduga