Podatek od środków transportu

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportu na rok 2021 zostały uchwalone uchwałą Rady Gminy Gródek nad Dunajcem nr XXIX/200/2020 z dnia 28 października 2020 roku, zmienionego uchwałą nr XXX/204/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.

Powyższe uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod pozycją odp. 7013 i 7617

Treść uchwał:

/files/files/akt%20%281%29.pdf

/files/files/akt%20%283%29.pdf

 

Wzory deklaracji można pobrać poniżej lub ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/

Załączniki