Podatek od nieruchomości

Informujemy, że w 2021 r. obowiązują nowe stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące od roku 2021 zostały uchwalone uchwałą Rady Gminy Gródek nad Dunajcem XXIX/198/2020 z dnia 28 października 2020 r.

Powyższa uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 13 listopada 2020 roku poz. 7011

Treść uchwały:/files/files/akt.pdf