Przejdź do stopki

Podatek od nieruchomości

Treść

Informujemy, że od 2024 r. obowiązują nowe stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące od roku 2024 zostały uchwalone uchwałą Rady Gminy Gródek nad Dunajcem LXVII/469/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r.

Powyższa uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 14 grudnia 2023 roku poz. 8831

Treść uchwały https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,a,2377841,uchwala-nr-lxvii4692023-rady-gminy-grodek-nad-dunajcem-z-dnia-6-grudnia-2023-r-w-sprawie-okreslenia-.html


Informujemy, że w 2023 r. obowiązują nowe stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące od roku 2023 zostały uchwalone uchwałą Rady Gminy Gródek nad Dunajcem LV/376/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r.

Powyższa uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 12 grudnia 2022 roku poz. 8662

Treść uchwały https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/p,Y29udGVudDoyMjA1NTk0.html

 


Informujemy, że w 2022 r. obowiązują nowe stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące od roku 2022 zostały uchwalone uchwałą Rady Gminy Gródek nad Dunajcem XLIII/300/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.

Powyższa uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 14 grudnia 2021 roku poz. 7710

Treść uchwały https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,a,2030969,uchwala-nr-xliii3002021-rady-gminy-grodek-nad-dunajcem-z-dnia-7-grudnia-2021-roku-w-sprawie-okreslen.html