Przejdź do stopki

Podatek od nieruchomości

Treść

Informujemy, że w 2023 r. obowiązują nowe stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące od roku 2023 zostały uchwalone uchwałą Rady Gminy Gródek nad Dunajcem LV/376/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r.

Powyższa uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 12 grudnia 2022 roku poz. 8662

Treść uchwały https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/p,Y29udGVudDoyMjA1NTk0.html

 


Informujemy, że w 2022 r. obowiązują nowe stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące od roku 2022 zostały uchwalone uchwałą Rady Gminy Gródek nad Dunajcem XLIII/300/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.

Powyższa uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 14 grudnia 2021 roku poz. 7710

Treść uchwały https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,a,2030969,uchwala-nr-xliii3002021-rady-gminy-grodek-nad-dunajcem-z-dnia-7-grudnia-2021-roku-w-sprawie-okreslen.html