Przejdź do stopki

„Internecik w naszej gminie..."

Treść

 

Gmina Gródek nad Dunajcem

realizuje projekt:

„Internecik w naszej gminie – Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Gródek nad Dunajcem"

 

Oś. Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne, zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion.

Główny cel projektu:  Zapewnienie dostępu do Internetu dla 89 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem oraz
w 9 miejscach użyteczności publicznej.

 

Projekt jest realizowany do 31 grudnia 2015 roku

 

„Dotacje na Innowacje”

„Inwestujemy w Waszą przyszłość” 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka