Przejdź do stopki

LXIX zwyczajna Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

Treść

Zapraszamy do udziału w LXIX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

Gródek nad Dunajcem  dnia, 2024-02-14

Z A P R O S Z E N I E

 --------------------------------------- 

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu LXIX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem, która odbędzie się w dniu 22 lutego 2024 roku o godz. 1300  w  Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  LXVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gródek nad Dunajcem na 2024 rok – druk nr 272,
 2. uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem na 2024 rok – druk nr 273,
 3. udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz – druk nr 274,
 4. wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gródek nad Dunajcem położonej w Gródku nad Dunajcem – druk nr 275,
 5. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Sienna – druk nr 276,
 6. wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na najem lokali użytkowych – druk
  nr 277,
 7. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości: dz. ew. 37/6. 37/7 i 37/8 położonych w Gródku nad Dunajcem – druk nr 278,
 8. rozpatrzenia petycji – druk nr 279,
 9. przejęcie od Powiatu Nowosądeckiego ograniczonego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie pełnienia funkcji inwestora – druk nr 280.

6. Interpelacje i zapytania radnych składane na piśmie.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

           Józef Klimek