Przejdź do stopki

DOFINANSOWANIE WFOŚiGW DLA OSP PRZYDONICA

Treść

OSP Przydonica uzyskała dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej strażaków ratowników, dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

OSP Przydonica uzyskała dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej strażaków ratowników, dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Całość zadania wyniosła: 12 000,00 zł,

z tego wkład własny OSP Przydonica: 3 957,68 zł

dotacja z WFOŚiGW: 4 792,32 zł

dotacja z Gminy Gródek nad Dunajcem: 3,250 zł.

Zakup stanowiły 3 komplety ubrań specjalnych dla OSP Przydonica.