Przejdź do stopki

Zapraszamy do udziału w LXV Sesji Rady Gminy

Treść

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w posiedzeniu LXV Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem, która odbędzie się w dniu 26 września 2023 roku o godz. 1300 
w  Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z:
 1. LIX  Sesji Rady Gminy,
 2. LX  Sesji Rady Gminy,
 3. LXI  Sesji Rady Gminy,
 4. LXII  Sesji Rady Gminy,
 5. LXIII  Sesji Rady Gminy,
 6. LXIV Sesji Rady Gminy
 1. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 2. Sprawozdanie z działalności „Dunajec” Sp. z o.o. za rok 2022.
 3. Zapoznanie się z tokiem prac związanych z działalnością Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2023 rok - druk nr 236,
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem przyjętej uchwałą Nr LVI/396/2022 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem  z dnia 28 grudnia 2022 roku - druk nr  237,
 3. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości  Rożnów – druk nr 238,
 4. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości  Podole Górowa – druk nr 239,
 5. wyboru ławników na kadencję w latach 2024 2027 – druk nr 240.

8.  Podsumowanie  sezonu letniego 2023.

9.  Interpelacje i zapytania radnych składane na piśmie.

10.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.

11.  Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

           Józef Klimek