Przejdź do stopki

Turystyka kulinarna na Pogórzu

Treść

Zgłoś podmiot/obiekt/miejsce do udziału w projekcie pn. Turystyka Kulinarna na Pogórzu

Zgłoś podmiot/obiekt/miejsce do udziału
w projekcie pn.
Turystyka Kulinarna na Pogórzu

Znasz podmiot/obiekt/miejsce służące rozwojowi turystyki, w tym turystyki kulinarnej  na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała oraz Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”?

Zgłoś je do udziału w projekcie współpracy pn. Turystyka Kulinarna na Pogórzu, w ramach którego zaplanowano działania mające na celu powstanie Szlaku Kulinarnego służącego rozwojowi turystyki, który wykorzystany będzie do promocji i dalszej realizacji zadań projektowych.

Warunki zgłoszenia  oraz zasady wyboru podmiotów/obiektów/miejsc służących rozwojowi turystyki kulinarnej w ramach projektu współpracy pn. Turystyka Kulinarna na Pogórzu:

W pierwszej kolejności wybierane zostaną podmioty/obiekty/miejsca zajmujące się kultywowaniem dziedzictwa kulinarnego regionu, produktów lokalnych oraz zawierające aspekty kulinarne z Pogórza. Dodatkowo preferowane będą podmioty/obiekty/miejsca dotychczas nie występujące w działaniach promocyjnych Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała oraz Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”; zdolne do przyjmowania wycieczek/grup turystów, w których organizowane są warsztaty kulinarne dla szkół, rodzin
z dziećmi czy grup zorganizowanych, a także miejsca w których można spróbować lokalnych produktów czy dań powstających na ich bazie oraz zapoznać się z tradycjami uprawy/przyrządzania danych produktów/potraw.

Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym udostępnionym na stronie internetowej www.nasliwkowymszlaku.pl

Nie czekaj! Zgłoś podmiot/obiekt/miejsce już dziś!