Przejdź do stopki

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Treść

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem informuje, że w dniu 04 sierpnia 2023 roku w godzinach 7.00-17.00 (piątek) dla Sołectw Lipie, Gródek nad Dunajec na oczyszczalni w Gródku nad Dunajcem zostanie przeprowadzona zbiórka wielkogabarytowych odpadów

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem informuje, że w dniu 04 sierpnia 2023 roku w godzinach 700-1700 (piątek) dla Sołectw Lipie, Gródek nad Dunajec na oczyszczalni w Gródku nad Dunajcem zostanie przeprowadzona zbiórka wielkogabarytowych odpadów tj. zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony wyłącznie od samochodów osobowych w ilości do 8 sztuk od gospodarstwa domowego, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane w ilości nie przekraczającej 100 kg na gospodarstwo domowe. Teren oczyszczalni będzie monitorowany, proszę o przestrzeganie godziny i terminu wywozu. Wobec osób pozostawiających odpady poza wskazanym terenem będą wyciągnięte konsekwencje przewidziane przepisami prawa w tym kara grzywny.   

 

 

UWAGA: W trakcie zbiórki będzie weryfikowane czy przekazujący odpady wielkogabarytowe złożył deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z tym, należy ze sobą mieć kod odpadu otrzymany z pokoju nr 10 Urzędu Gminy                         w Gródku nad Dunajcem