Przejdź do stopki

Zapraszamy do udziału w posiedzeniu LXII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

Treść

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu LXII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem, która odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2023 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem.

Z A P R O S Z E N I E

 --------------------------------------- 

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu LXII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem, która odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2023 roku o godz. 1200  w  Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem 

na 2023 rok - druk nr 229,

  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem  przyjętej uchwałą Nr LVI/396/2022 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem  z dnia 28 grudnia 2022 roku - druk nr 230.
  1. Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

           Józef Klimek