Przejdź do stopki

PROGRAM PILOTAŻOWY WPROWADZENIA „OPERATORÓW” W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”.

Treść

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje w Małopolsce pilotaż finansowania działalności tzw. operatorów dla programu „Czyste Powietrze”. Głównym założeniem ich działalności będzie bezpośrednie pozyskiwanie nowych beneficjentów Programu z grupy osób najuboższych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje w Małopolsce pilotaż finansowania działalności tzw. operatorów dla programu „Czyste Powietrze”. Głównym założeniem ich działalności będzie bezpośrednie pozyskiwanie nowych beneficjentów Programu z grupy osób najuboższych.

Kluczowym zadaniem operatorów będzie kompleksowe wsparcie mieszkańców należących do grupy o najniższych dochodach, począwszy od ich identyfikacji, szacowanie kosztów przedsięwzięcia, pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność, ale także wsparcie w znalezieniu wykonawców prac budowlanych i instalacyjnych.

NFOŚiGW planuje uruchomienie pilotażowego programu priorytetowego, w ramach którego będzie możliwość wnioskowania o finansowanie pełnienia roli operatorów.

Program będzie skierowany do firm doradczych, branżowych, organizacji pozarządowych.

Chęć udziału należy zgłosić do 13.03.2023 w Urzędzie Gminy - telefonicznie 18/4401035 wew. 39 lub osobiście w pokoju nr 5.

Chętne podmioty zostaną zaproszone na spotkanie informacyjne z udziałem NFOŚiGW, na którym przedstawione zostaną wstępne założenia pilotażu i przeprowadzone zostaną konsultacje tych założeń.