Przejdź do stopki

PROJEKT WYMIANY KOTŁÓW

Treść

Informujemy, iż prowadzimy kolejny nabór deklaracji/ankiet uczestnictwa w projekcie pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ze spalających paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe - na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem - część II”.

Informujemy iż prowadzimy kolejny nabór deklaracji/ankiet uczestnictwa w projekcie pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ze spalających paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe - na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem - część II”. W ramach programu przewiduje się wymianę 100 starych kotłów na paliwo stałe (kopciuchów) na kotły gazowe oraz na biomasę (pellet i zgazowujące drewno).

Zainteresowani mieszkańcy wymianą starych kotłów (tzw. kopciuchów), mogą składać deklarację/ankietę udziału w projekcie w terminie do 3 marca 2023 roku w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem (pokój nr 6).

Maksymalna kwota dofinansowania:

1) dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze, przy czym maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:

- nie więcej niż 8 000,00 zł na kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego,

2) dofinansowanie do instalacji wewnętrznej:

- maksymalnie do 6 000,00 zł w przypadku budynku jednorodzinnego.

Kotły na biomasę muszą być 5 klasy i spełniać wymagania ekoprojektu. Lista kotłów spełniających wymagania znajduje się na stronie: https://lista-zum.ios.edu.pl

Jednocześnie przypominamy że kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co najmniej klasy 3 według normy PN-EN 303-5:2012 musi zostać wymieniony do 30.04.2024 r. Kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012 należy wymienić do końca 2026 roku. Kocioł klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 spełniający wymagania ekoprojektu zainstalowany przed 1 lipca 2017 roku może być używany bezterminowo.

Gorąco zachęcamy do skorzystania z programu !!!


 

Pliki

Deklaracja udziału 49.43 KB