Przejdź do stopki

Poparcie dla inicjatywy oczyszczania i uporządkowania Jeziora Rożnowskiego wyrażonej w uchwale Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „ Sądeczanin”

Treść

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gminy Gródek nad Dunajcem

 

            28 grudnia 2022 r. Rada Gminy Gródek nad Dunajcem podjęła jednogłośnie uchwałę wyrażającą poparcie dla inicjatywy oczyszczania i uporządkowania Jeziora Rożnowskiego wyrażonej w uchwale Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „ Sądeczanin”.

            Uchwała SKT Sądeczanin zakłada inicjatywę uchwałodawczą, dzięki której zarządca zbiornika w naszym przypadku Tauron Ekoenergia zobowiązany będzie do odprowadzania części swoich dochodów na cele związane z czyszczeniem zbiornika oraz jego brzegów.

            Idea, którą poparli nasi Radni jest szalenie istotna z uwagi na to, że Jezioro Rożnowskie niesie za sobą ogromne konsekwencje zarówno dla branży turystycznej, jak i Mieszkańców, dla których obsługa ruchu turystycznego generowanego przez ten zbiornik jest źródłem dochodów. 

            Zwracam się z uprzejma prośbą do Państwa o wsparcie tej cennej inicjatywy poprzez podpisanie się pod listami jej poparcia.

            Można to zrobić w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem na Dzienniku Podawczym,
w Gminnym Ośrodku Kultury oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i "Dunajec" sp. z o.o..

             

 

                                                                                   Z poważaniem,

                                                                                   (-) Józef Tobiasz

                                                                                   Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem