Przejdź do stopki

INFORMACJA O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM PALIWA STAŁEGO

Treść

Od 10 stycznia 2023 Gmina Gródek nad Dunajcem rozpoczyna przyjmowanie wniosków od mieszkańców na zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Od 10 stycznia 2023 Gmina Gródek nad Dunajcem rozpoczyna przyjmowanie wniosków od mieszkańców na zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. Wnioski o zakup muszą złożyć wszystkie osoby uprawnione, które chcą dokonać zakupu węgla w tym okresie.

Węgiel w preferencyjnej cenie 1950 zł brutto za tonę będą mogły kupić osoby z gospodarstwa domowego uprawnione do dodatku węglowego (osoby, które otrzymały dodatek węglowy lub te, które spełniają przesłanki do jego otrzymania).

Gospodarstwo domowe może zakupić łącznie trzy tony węgla w sezonie grzewczym 2022-2023. Osoby, które złożyły wnioski o zakup węgla w 2022 roku mogą złożyć wniosek na zakup pozostałej ilości, tak aby łączna suma nie przekroczyła trzech ton na cały sezon grzewczy 2022-2023. Z kolei osoby, które nie nabyły węgla w ubiegłym roku, są uprawnione w 2023 r. do zakupu niewykorzystanej ilości, czyli maksymalnie trzech ton.

PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA:

1.WNIOSEK

Wnioski o zakup preferencyjny węgla można składać na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54, bądź drogą elektroniczną przez e-Puap podpisane profilem zaufanym. Adres skrzynki e-Puap: /gminagrodeknaddunajcem/skrytka

2. ROZPATRZENIE WNIOSKU
Wnioski będą rozpatrywane w kolejności złożenia. Urzędnik informuje telefonicznie o możliwości dokonania wpłaty za węgiel, gdy asortyment jest dostępny na składzie węglowym.

3. WPŁATA
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz kontakcie ze strony pracownika gminy, należy dokonać wpłaty należności. Mieszkańcy będą mogli dokonać wpłat w następujący sposób:

  1. Na konto Urzędu Gminy – nr konta 63 8811 0006 0010 0100 1720 0001  Tytułem: imię, nazwisko, adres i dopisek „preferencyjny zakup węgla”.

 

  1. W oddziale Banku Spółdzielczego w Gródku nad Dunajcem – prosimy o wcześniejszą informację w momencie kontaktu z pracownikiem UG, aby można było przygotować „polecenie wpłaty/przelewu” potrzebne do wpłaty, po które Mieszkaniec zgłosi się do pokoju nr 5.

 

4. ODBIÓR WĘGLA
Węgiel odbiera się  na składzie opału za okazaniem dowodu wpłaty otrzymanego w Urzędu Gminy w pokoju nr 5. Węgiel można odebrać osobiście własnym transportem lub skorzystać z usługi transportowej oferowanej przez skład.