Przejdź do stopki

Informacja w sprawie możliwości zakupu węgla

Treść

Szanowni Mieszkańcy!

 

Ustawa, która umożliwia sprzedaż węgla przez samorządy po preferencyjnej cenie, weszła w życie. Opał mogą zakupić gospodarstwa domowe, używające go jako głównego źródła ciepła do ogrzewania lokali. Uprawnione do zakupu są tylko te, które kwalifikowały się do otrzymania dodatku węglowego, zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Gospodarstwa domowe po preferencyjnej cenie do 2 tys. zł będą mogły nabyć maksymalnie 3 tony węgla w następujących transzach:

·      do końca tego roku – 1,5 tony,

·      od 1 stycznia 2023 roku – kolejne 1,5 tony.

Węgiel dystrybuowany przez gminę będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości. Za jego jakość będą odpowiadać podmioty dostarczające węgiel, wskazane przez ministra aktywów państwowych. Gmina nie ma na to wpływu.

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie dotyczy osób, które nabyły węgiel po cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę w sezonie grzewczym 2022/2023. Mieszkańcy są zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wnioski należy składać na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54, bądź drogą elektroniczną przez e-Puap podpisane profilem zaufanym. Adres skrzynki e-Puap: /gminagrodeknaddunajcem/skrytka

Będą rozpatrywane według kolejności złożenia do Urzędu Gminy.

 

UWAGA!!! Koszt transportu węgla ze składu do gospodarstwa domowego ponosi mieszkaniec/kupujący.