Przejdź do stopki

Zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel

Zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel

Treść

W związku z prowadzonymi przez Sejm RP  pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem  zwraca się z prośbą do mieszkańców naszej  Gminy  o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy. Pozwoli to określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Gródek nad Dunajcem na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy. Informacje dotyczące potrzeb w zakresie ilości węgla kamiennego (z podaniem adresu gospodarstwa domowego) można zgłaszać w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem w pok. 5a, mailowo na adres gmina@gminagrodek.pl lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54 do 31.10.2022 r.

Zgodnie z projektem ustawy zakupu będą mogli dokonywać mieszkańcy, którzy otrzymali wsparcie w ramach ustawy o dodatku węglowym.

 

Dalsze informacje będą przekazywane Mieszkańcom na bieżąco w trakcie i po przebiegu procesu  legislacyjnego nad Rządowym projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Pliki

Ankieta dot. zakupu węgla 18.12 KB