Przejdź do stopki

Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych

Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych

Treść

Informujemy, że wnioski o jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania budynków: drewna, peletu, LPG lub oleju opałowego można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w  Gródku nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 170. 

Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem  można składać wnioski o dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania budynków: drewna, peletu, LPG lub oleju opałowego. Środki finansowe mają na celu zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych – zgodnie ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967).

Jednorazowe kwoty dopłat wynoszą:

  • 3 000 zł - w  przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego
  • 1000 zł -  w przypadku  gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym,
  • 500 zł -  w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • 2 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatki będą przysługiwały gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest jedno z w/w źródeł ciepła i zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wnioski można składać:

Osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem w poniedziałek w godz. 7:15- 16:00 wtorek-piątek w godz.7:15-15:15  lub elektronicznie za pośrednictwem platformy  ePUAP adres skrzynki (opsgrodek1).

Wniosek i o przyznanie świadczenia  można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem  pod numerem (18) 440 10 96.

Pliki

wniosek o dodatek 45.15 KB