Przejdź do stopki

Stowarzyszenia „Wrota Karpat” i ,,Na Śliwkowym Szlaku" zapraszają na spotkania informacyjno– konsultacyjne

Treść

Stowarzyszenie „Wrota Karpat'' zaprasza na spotkania informacyjno – konsultacyjne dla mieszkańców obszaru, przeprowadzone w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.

Stowarzyszenie „Wrota Karpat'' zaprasza na spotkania informacyjno – konsultacyjne dla mieszkańców obszaru, przeprowadzone w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Celem spotkania będzie analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR dla obszaru gmin: Borzęcin, Brzesko, Czchów, Dębno, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna oraz Radłów.

Szkolenia są bezpłatne, Harmonogram spotkań na najbliższe dni wraz z ich tematyką znajduje się poniżej.

W związku ze specyfiką działalności Stowarzyszenia terminy i miejsca spotkań mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie bieżących informacji dotyczących spotkania.

Iwkowa

Iwkowa / Urząd Gminy w Iwkowej, 32-861 Iwkowa 468

20.09.2022 r.,
 

godz. 10.00 - 12.30

Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR dla obszaru Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku".

Cel spotkania: Przeprowadzenie analizay SWOT dla obszaru Śliwkowego Szlaku do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Program spotkania:
Rejestracja uczestników.
Przywitanie, wprowadzenie w temat.
Diagnoza zasobów (przyrodniczych; materialnych, tj. np. zabytki; niematerialnych, tj. np tradycje kulinarne; ważni ludzie/ważne organizacje).
Podział uczestników na podgrupy robocze.
Praca w grupach - Analiza zagadnień tematycznych, tj innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz partnerstwo w realizacji LSR;  diagram SWOT, problemy i projekty, grupy defaworyzowane, hierarchia celów i grupy docelowe,
Prezentacja wyników, dyskusja, uzupełnienie danych.
Podsumowanie spotkania.
Zakończenie. 

Korzenna

Korzenna /  Urząd Gminy w Korzennej 33 - 322 Korzenna  325

21.09.2022 r.,
 godz. 10.30 - 13.00

Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR dla obszaru Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku".

Cel spotkania: Przeprowadzenie analizay SWOT dla obszaru Śliwkowego Szlaku do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Program spotkania:
Rejestracja uczestników.
Przywitanie, wprowadzenie w temat.
Diagnoza zasobów (przyrodniczych; materialnych, tj. np. zabytki; niematerialnych, tj. np tradycje kulinarne; ważni ludzie/ważne organizacje).
Podział uczestników na podgrupy robocze.
Praca w grupach - Analiza zagadnień tematycznych, tj innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz partnerstwo w realizacji LSR;  diagram SWOT, problemy i projekty, grupy defaworyzowane, hierarchia celów i grupy docelowe,
Prezentacja wyników, dyskusja, uzupełnienie danych.
Podsumowanie spotkania.
Zakończenie. 

Lipnica Murowana

Lipnica Murowana / Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej, 32 - 724 Lipnica Murowana 74

22.09.2022 r.,

godz. 13.30 - 16.00

Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR dla obszaru Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku".

 

 

Cel spotkania: Przeprowadzenie analizay SWOT dla obszaru Śliwkowego Szlaku do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027
 

Program spotkania:

 

Rejestracja uczestników.

Przywitanie, wprowadzenie w temat.

Diagnoza zasobów (przyrodniczych; materialnych, tj. np. zabytki; niematerialnych, tj. np tradycje kulinarne; ważni ludzie/ważne organizacje).

Podział uczestników na podgrupy robocze.

Praca w grupach - Analiza zagadnień tematycznych, tj innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz partnerstwo w realizacji LSR;  diagram SWOT, problemy i projekty, grupy defaworyzowane, hierarchia celów i grupy docelowe,

 

Prezentacja wyników, dyskusja, uzupełnienie danych.

 

Podsumowanie spotkania.

Zakończenie. 

Łososina Dolna

Łososina Dolna / Urząd Gminy w Łososinie Dolnej, 33-314 Łososina Dolna 300

27.09.2022 r.,
godz. 10.00 - 12.30

Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR dla obszaru Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku".

Cel spotkania: Przeprowadzenie analizay SWOT dla obszaru Śliwkowego Szlaku do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Program spotkania:
Rejestracja uczestników.
Przywitanie, wprowadzenie w temat.
Diagnoza zasobów (przyrodniczych; materialnych, tj. np. zabytki; niematerialnych, tj. np tradycje kulinarne; ważni ludzie/ważne organizacje).
Podział uczestników na podgrupy robocze.
Praca w grupach - Analiza zagadnień tematycznych, tj innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz partnerstwo w realizacji LSR;  diagram SWOT, problemy i projekty, grupy defaworyzowane, hierarchia celów i grupy docelowe,
Prezentacja wyników, dyskusja, uzupełnienie danych.
Podsumowanie spotkania.
Zakończenie. 

 

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B),
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie
przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.