Przejdź do stopki

Darmowe dożywianie dla dzieci w szkołach – Wnioski na okres od września 2022 roku do grudnia 2022 roku

Darmowe dożywianie dla dzieci w szkołach – Wnioski na okres od września 2022 roku do grudnia 2022 roku

Treść

Wnioski o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole na okres: od września do grudnia 2022 roku - można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15

Warunkiem ubiegania się o darmowe dożywienie w szkole jest spełnienie kryterium dochodowego. Aktualnie maksymalnie wynosi 900 zł netto na osobę w rodzinie. Wnioskodawcy, którzy będą składać wnioski w miesiącu wrześniu 2022 roku powinni udokumentować dochody netto za miesiąc sierpień 2022 roku w postaci zaświadczeń, decyzji lub oświadczeń o dochodach.

Do dochodu wlicza się: dochód z tytułu pracy zawodowej netto, zarobki w ramach prac dorywczych, zasiłek dla bezrobotnych, dochód z renty, emerytury, zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie, dochód z gospodarstwa rolnego (1 ha przeliczeniowy x 345,00 zł), świadczenia pielęgnacyjne, SZO, ZDO, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie uzupełniające, zasiłki chorobowe ZUS, KRUS, wysokość zasiłku macierzyńskiego, stypendium dla studentów.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonów: (18) 440 10 96.

Pliki

Zaświadczenie o zarobkach 159.64 KB