Przejdź do stopki

Zapraszamy do udziału w LI Sesji Rady Gminy

Treść

Zgodnie z art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tj. Dz. U. z 2022r. poz.559/ z w o ł u j ę na dzień 12 sierpnia 2022 roku na godz. 14:00 posiedzenie nadzwyczajnej LI Sesji Rady

                                                        

Zgodnie z art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym

/tj. Dz. U. z 2022r. poz.559/   z w o ł u j ę   na dzień 12 sierpnia 2022 roku
na godz. 14:00  posiedzenie nadzwyczajnej LI Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w  Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem.     

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. ustalenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych w okresie od dnia wejścia w życie taryfy określonej decyzją Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie KR.RZT.70.72.2022 wydanej dnia 27 lipca 2022 roku, do dnia 30.09.2022 roku – druk nr 128,
 2. zatwierdzenia zarządzenia Wójta Nr 98/2022 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem
  w sprawie zakazu podlewania trawników, mycia samochodów, ciągników, maszyn rolniczych oraz napełnienia basenów rekreacyjnych i innych zbiorników na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem – druk nr 129,
 3. zmiany Uchwały nr L/341/2022 z 14-07-2022 dot. przejęcia od Zarządu Województwa Małopolskiego zadania zarządcy drogi wojewódzkiej nr 975 Dąbrowa Tarnowska
  – Dąbrowa  polegającego na pełnieniu funkcji inwestora w zakresie niezbędnym
  do zrealizowania prac projektowych i robót budowlanych – druk nr 130,
 4. zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem 
  na 2022 rok – druk nr 131,
 5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek nad Dunajcem  przyjętej uchwałą Nr XLIV/305/2021 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem  z dnia 30 grudnia 2021 roku - druk nr 132.
 1. Zamknięcie sesji.