Przejdź do stopki

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Treść

W perspektywie finansowej 2021-2027 wskazano możliwości wsparcia finansowego dla obszarów funkcjonalnych miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze pod warunkiem zawiązania formalnego partnerstwa. Gmina Gródek nad Dunajcem wraz z 12 gminami tworzą wspólną reprezentację jednostek samorządu terytorialnego - Miejski Obszar Funkcjonalny Nowego Sącza. W tym celu Gmina przystąpiła do stowarzyszenia o nazwie „Sądecki Obszar Funkcjonalny".

Jednym z zadań postawionych przed samorządami jest opracowanie i wdrożenie wspólnej Strategii ZIT Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

W związku z powyższym zachęcamy do wypełnienia ankiety zamieszczonej pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/1bTZuJQU9NmvrVO7Wo5SWaxgy3Cew8ByR2M4voEwJ_m0/edit

Ankieta dla mieszkańców SOF:

https://docs.google.com/forms/d/1eB_J-se6SDQ9eMro0EnCSLZ-uvzu90XS2ov4MTrhuQ8/edit