Przejdź do stopki

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Treść

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

URZĄD GMINY W GRÓDKU NAD DUNAJCEM

 

Stanowisko urzędnicze „referent”

 

Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze „referent” w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem została wybrana

                        

            Pani Anna Mlyczyńska

 

                                                      Uzasadnienie

Pani  Anna Mlyczyńska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas testu i rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą teoretyczną
i praktyczną niezbędną do wykonywania pracy na tym stanowisku.

 

 

 

Gródek nad Dunajcem, 2022-04-29

 

Informacja o wynikach naboru podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  oraz opublikowaniu w BIP w terminie od dnia 29-04-2022  roku do dnia 31-07-2022 roku.