Przejdź do stopki

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Treść

LISTA  KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE

Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem Stanowisko „referent” 
w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.

(nazwa stanowiska pracy)

 

Uprzejmie informuję, że w wyniku wstępnej oceny na ww. stanowisko  pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.               Imię i nazwisko                                  Miejsce zamieszkania                                           

1.                  Iwona Pawłowska                              Przydonica

2.                  Anna Mlyczyńska                              Bartkowa-Posadowa

3.                  Barbara Wiła                                     Bartkowa-Posadowa

Gródek nad Dunajcem, 2022-04-27