Przejdź do stopki

Dodatek Osłonowy

Dodatek Osłonowy

Treść

Wnioski o dodatek osłonowy można składać w Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem ( I piętro).

Dodatek osłonowy przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł;
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego istnieje mechanizm proporcjonalnego zmniejszenia wartości dodatku osłonowego tzw. mechanizm "złotówka za złotówkę". W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona w powyższy sposób jest niższa niż 20 zł, dodatek nie przysługuje.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków wynosi rocznie:

  • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 lipca 2022 roku rokiem bazowym jest rok 2020. Natomiast w okresie od 1 sierpnia 2022 do 31 października 2022 rokiem bazowym jest rok 2021.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu (18) 440 10 96 w godzinach pracy Ośrodka w poniedziałki – od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku – od 7.15 do 15.15.