Przejdź do stopki

Strona jest w trakcie aktualizacji i w trybie testowym.
Mogą sporadycznie wystąpić drobne utrudnienia.
Za ewentualne nieudogodnienia przepraszamy.

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej

Treść

Wójt Gminy Gródek na Dunajcem ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację w roku 2021 oraz 2022 zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach zadania „Edukacja i rozwój drogą do sukcesu” (zadanie 5, 6 oraz 7 Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym)

Kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na formularzu (plik do pobrania) w terminie do 12 listopada 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 170, w godzinach pracy Ośrodka.

Dodatkowe informacje:

  1. Komisja konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem i będzie działać w oparciu o Regulamin Powoływania i Pracy Komisji Konkursowych.
  2. Osoby powołane do składu komisji konkursowej przed przystąpieniem do oceny ofert, składają pisemne oświadczenie o bezstronności, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu Powoływania i Pracy Komisji Konkursowych.
  3. Udział w pracy Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Pliki