Przejdź do stopki

100 lat Niepodległej - Wieczornica w Lipiu

Treść

W czwartkowe popołudnie 25 października 2018 r. w Lipiu, miały miejsce szczególne uroczystości związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Rocznicowe obchody, licznie zgromadzeni uczestnicy rozpoczęli od udziału w uroczystej Mszy świętej polowej odprawionej za Ojczyznę na placu przyszkolnym...

W czwartkowe popołudnie 25 października 2018 r. w Lipiu, miały miejsce szczególne uroczystości związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Rocznicowe obchody, licznie zgromadzeni uczestnicy rozpoczęli od udziału w uroczystej Mszy świętej polowej odprawionej za Ojczyznę na placu przyszkolnym przez księdza prałata Andrzeja Dźwigaja – proboszcza Parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Siennej i księdza kapelana Bogumiła Bednarka który swoją szkolną edukację rozpoczynał w Szkole Podstawowej w Lipiu.

Po Mszy świętej zgromadzeni wspólnie odśpiewali hymn narodowy po czym Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipiu Pan Zygmunt Opiło przywitał przybyłych gości po czym, wprowadzając do dalszej części programu powiedział, że dzisiejsza data jest szczególna i wręcz symboliczna, symbolizuje bowiem wieloletni proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Poprzez różne formy oporu, powstania przeciw zaborcom, pielęgnowanie języka polskiego w domach i Kościele, tworzenie organizacji patriotycznych (takich chociażby jak "TG Sokół"), walkę narodowowyzwoleńczą – Polacy przez wiele pokoleń dążyli do odzyskania niepodległości.

Bo to nie było tak, że Polsk a 11 listopada 1918 roku nagle stała się wolna. Odzyskiwanie niepodległości było procesem długotrwałym i trwało przez wszystkie lata zaborów, przez 123 lata narodowej niewoli a dla nas, mieszkańców Sądecczyzny przez 148 lat ! Bo przez tyle lat te ziemie były pod zaborem.

Po tym wystąpieniu posadzono „Dąb Wolności”. Obsypania korzeni tego symbolicznego drzewa dokonali: księża Andrzej Dźwigaj i Bogumił Bednarek, Wójt Gminy Józef Tobiasz, Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch, Dyrektor i Przewodniczący Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu Zygmunt Opiło, Radna Gminy Gródek n/D. reprezentująca wieś Lipie i sołectwo Jelna-Działy oraz przewodnicząca Rady Rodziców Renata Gądek-Turek, p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku n/D. Zbigniew Gąska, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Łukasz Bomba.

Po wystąpieniach zaproszonych gości, zebrani w otoczeniu wymownych dekoracji, w szczególnym klimacie wieczornicy spotęgowanej surowością warunków atmosferycznych, wysłuchali programu artystycznego w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Lipiu i absolwentów tej szkoły, uczniów gimnazjum, liceów i studentów,  a także seniorów – mieszkańców Lipia, urozmaiconego wymowną prezentacją odnoszącą się do piękna krajobrazu Lipia, jego mieszkańców i historii.

Po części artystycznej, już w luźnej formule częstowano wojskową grochówką z kotła, niejako „pod okiem” i do muzyki przybyłego popularnego muzyka ze Zbęku Rafała Wójsa, wspólnie śpiewano patriotyczne pieśni, których echo rozbrzmiewało po okolicznych wzgórzach, a także można było obejrzeć strój i wyposażenie, a nawet „przymierzyć” plecak i założyć karabin żołnierza – strzelca podhalańskiego, będących na wyposażeniu obecnego na uroczystości członka sądeckiej historycznej grupy rekonstrukcyjnej.

Uroczystość będąca częścią Szkolnego Planu Obchodów w Szkole Podstawowej w Lipiu 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości była również jednym z punktów gminnego kalendarzu obchodów tej doniosłej rocznicy.

W trakcie uroczystości Dyrektor Szkoły Zygmunt Opiło poinformował, że po 11 listopada przy „Dębie Wolności” wkopana zostanie „Kapsuła Czasu”, w której znajdą się materiały z tej uroczystości, a także przesłania dzisiejszych gości. Gorąco też podziękował wszystkim przybyłym uczestnikom, pracownikom GOK-u, a także grupie mieszkańców Lipia za „awaryjny” montaż, a później demontaż imprezowego namiotu bez którego w tej „listopadowej” słotnej i wietrznej aurze przeprowadzenie uroczystości byłoby niemożliwe, pracownikom Szkoły zaangażowanym w uroczystość a w szczególności Paniom Małgorzacie Smaga i Barbarze Bednarek-Opiło za przygotowanie i przeprowadzenie tej doniosłej uroczystości.

Podziękowania należą się również rodzicom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości.

Chciałoby się rzec – do zobaczenia ... za 100 LAT !