Przejdź do stopki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Treść

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym.

Załącznik do zarządzenia nr 26/2021

Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 4 marca 2021 r.

WYKAZ

Nasz znak PRN.6845.01.2021                                                                                                                                                                        Data: Gródek nad Dunajcem dnia 4 marca 2020 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat

 

lp

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości;

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość opłat z tytułu dzierżawy

terminy wnoszenia opłat;

zasady aktualizacji opłat

a

B

c

d

e

f

g

h

i

1

Dz. 37/16, Gródek nad Dunajcem, gm. Gródek nad Dunajcem

KW NS1S/00067121/4

Łączna:

0,46 ha,

Wydzierżawiana – 0,0020 ha

Nieruchomość o kształcie prostokąta,

Zgodnie z operatem ewidencji gruntów ww grunt jest sklasyfikowany jako ŁIV -012 ha

Lz-Lz – 0,01 ha

B-RIIIb -0,09 ha

Zgodnie z MPZP – teren jest położony w strefach oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako:

C4UP,UN – teren usług publicznych i niepublicznych

Rozpoczęcie:

Niezwłocznie po podpisaniu umowy

Zakończenie – do 5 lat od dnia podpisania umowy.

Czynsz dzierżawny – 90 zł + VAT/ miesiąc

 

Czynsz płatny miesięcznie z góry,

jednorazowo do 10 dnia każdego miesiąca

W razie zmiany zarządzenia Wójta odnośnie zasad ustalenia czynszu

 

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/,

Wykaz został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia 4.03.2021 r. do dnia 26.03.2021 r.

Informację o wywieszonym wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

WÓJT GMINY

/-/ Józef Tobiasz