Przejdź do stopki

Ogłoszenie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem trybie bezprzetargowym.

Treść

Załącznik do

Zarządzenia nr 18/2021

Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

Z dnia 15.02.2021 r.

WYKAZ PRN.7150.1.2021

 

Nasz znak .PRN.7150.1.2021                                                                                                                                                                          Data: Gródek nad Dunajcem dnia 16 lutego 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 1990 ze zm.), Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat.

lp

oznaczenie lokalu według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia lokalu

opis lokalu;

przeznaczenie lokalu i sposób jego zagospodarowania

termin zagospodarowania lokalu

wysokość opłat z tytułu najmu

terminy wnoszenia opłat;

1

Część nieruchomości nie stanowiącej odrębnej własności

Nieruchomość:

dz. 42/5, Gródek nad Dunajcem, gm. Gródek nad Dunajcem

KW NS1S/00093740/0

powierzchnia lokalu użytkowego:

90,80 m2

lokal użytkowy o pow. 90,80 m2 zlokalizowany w budynku nr 170 w Gródku nad Dunajcem- z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej,

Lokal zostaje oddany z przeznaczeniem na gabinet opieki zdrowotnej na rzecz dotychczasowego najemcy

Niezwłocznie po podpisaniu umowy

7,00 zł netto/ m2 powierzchni, z zastrzeżeniem możliwości zmiany ceny na zasadach określonych w pkt I

Czynsz płatny w ratach miesięcznych  – do 10 każdego miesiąca,

2

Część nieruchomości nie stanowiącej odrębnej własności

Nieruchomość:

dz. 42/5, Gródek nad Dunajcem, gm. Gródek nad Dunajcem

KW NS1S/00093740/0

powierzchnia lokalu użytkowego:

40,10 m2

lokal użytkowy o pow. 40,10 m2 zlokalizowany w budynku nr 170 w Gródku nad Dunajcem - z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego,

Lokal zostaje oddany z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny na rzecz dotychczasowego najemcy

Niezwłocznie po podpisaniu umowy

7,00 zł netto/ m2 powierzchni, z zastrzeżeniem możliwości zmiany ceny na zasadach określonych w pkt I

Czynsz płatny w ratach miesięcznych  – do 10 każdego miesiąca,

3

Część nieruchomości nie stanowiącej odrębnej własności

Nieruchomość:

dz. 195/1, Rożnów, gm. Gródek nad Dunajcem

KW NS1S/00085713/3

powierzchnia lokalu użytkowego:

113,90 m2

lokal użytkowy o pow. 113,90 m2 zlokalizowany w budynku nr 406 w Rożnowie - z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej,

Lokal zostaje oddany z przeznaczeniem na gabinet opieki zdrowotnej na rzecz dotychczasowego najemcy

Niezwłocznie po podpisaniu umowy

7,00 zł netto/ m2 powierzchni, z zastrzeżeniem możliwości zmiany ceny na zasadach określonych w pkt I

Czynsz płatny w ratach miesięcznych  – do 10 każdego miesiąca,

4

Część nieruchomości nie stanowiącej odrębnej własności

Nieruchomość:

dz. 195/1, Rożnów, gm. Gródek nad Dunajcem

KW NS1S/00085713/3

powierzchnia lokalu użytkowego:

29,40 m2

lokal użytkowego o pow. 29,40 m2 zlokalizowanego w budynku nr 406 w Rożnowie - z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego,

Lokal zostaje oddany z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny na rzecz dotychczasowego najemcy

Niezwłocznie po podpisaniu umowy

7,00 zł netto/ m2 powierzchni, z zastrzeżeniem możliwości zmiany ceny na zasadach określonych w pkt I

Czynsz płatny w ratach miesięcznych  – do 10 każdego miesiąca,

 

  1. Ustalony czynsz może ulec zmianie w razie zmiany zarządzenia Wójta Gminy będącego podstawą ustalenia czynszu w lokalach użytkowych na terenie gminy Gródek nad Dunajcem.
  2. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 16.02.2021 do dnia 8.03.2021 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń miejscowości, a także został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/
  3. Informację o wywieszonym wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

WÓJT GMINY

/-/Józef Tobiasz