Przejdź do stopki

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Treść

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem.

Więcej w załączeniu.