Przejdź do stopki

Zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Treść

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Gródek and Dunajcem, Czchów, Zakliczyn, Korzenna oraz Chełmiec.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Gródek and Dunajcem, Czchów, Zakliczyn, Korzenna oraz Chełmiec.

Taryfy obowiązywać będą przez okres 3 lat i zostały ustalone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne: „Dunajec” sp. z o.o. 

 

W załączniku decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wraz z wykazem wysokości cen i stawek za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Decyzja w załączeniu.

Pliki

Decyzja dot. taryf 520.34 KB