Przejdź do stopki

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę bez przetargu

Treść

Załącznik do zarządzenia nr 79/2019

Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 6 maja 2019 r.

WYKAZ

Nasz znak .PRN.6845.02.2019                                                                                                                                                        Data: Gródek nad Dunajcem dnia 6 maja 2019 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat

lp

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości;

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość opłat z tytułu dzierżawy

 

terminy wnoszenia opłat;

zasady aktualizacji opłat

 

Część dz. 86/2, obr. Rożnów, gm. Gródek nad Dunajcem, nr KW NS1S/00085615/6

Łączna:

Dz. 86/2,- 0.20 ha,

Wydzierżawiana – 0,01 ha

Nieruchomość o kształcie prostokąta

Zgodnie z operatem ewidencji gruntów grunt jest sklasyfikowany jako RIIIb

Zgodnie z MPZP – teren jest położony w strefach oznaczonych jako:

I52ZP - tereny strefy osadniczej(inwestycyjnej) mieszkaniowo-usługowej, w tym zieleni urządzonej i nieurządzonej,

Rozpoczęcie:

Niezwłocznie po podpisaniu umowy

Zakończenie – do 3 lat od dnia podpisania umowy.

Czynsz dzierżawny za każdy rozpoczęty miesiąc z góry 240 zł + VAT/ miesiąc

Do 10 dnia miesiąca

W razie zmiany Zarządzenia w sprawie czynszu

 

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/

Wykaz został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia 6.05.2019 do dnia 28.05.2019 r.

Informację o wywieszonym wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

WÓJT GMINY

 

 

 

/-/ Józef Tobiasz