Przejdź do stopki

Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie

Treść

Załącznik nr 1 do

Zarządzenie nr 72/2019

Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

WYKAZ

Nasz znak .PRN.6850.2_W.2019                                                                                                                                                     data: Gródek nad Dunajcem dnia 23 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie przez Gminę Gródek nad Dunajcem

lp

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

opis i położenie nieruchomości;

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość  i termin wnoszenia opłat

Forma przekazania

1

Dz. 419/7 obr. Bartkowa Posadowa, gm. Gródek nad Dunajcem KW NS1S/00078691/0

47,89 ha

Nieruchomość zajęta pod Zbiornik Rożnowski,

Część nieruchomości użyczona od ZGJR

Część nieruchomości zajęta pod budowę wiaty turystyczno-rekreacyjnej wraz z infrastrukturą

Od dnia podpisania umowy – na okres 7 lat

Nie dotyczy - użyczenie

Przekazane Lokalnej Grupie Działania „Na Śliwkowym Szlaku” na prowadzenie działalności statutowej

2

Dz. 230 obr. Zbyszyce gm. Gródek nad Dunajcem KW NS1S/00003184/7

1,04 ha

Nieruchomość zajęta pod Szkołę Podstawową w Sienną

Część nieruchomości (ok. 300 m2) powyżej boiska sportowego zajęta pod planowaną scenę / amfiteatr na powietrzu

Od dnia podpisania umowy – na czas nieoznaczony.

Nie dotyczy - użyczenie

Przekazane Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Siennieńskie Wzgórza” na prowadzenie działalności statutowej

 

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/

Wykaz został wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia 24 kwietnia 2019 r. do dnia 14 maja 2019 r.

Informację o wywieszonym wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

WÓJT GMINY

/-/Józef Tobiasz