Przejdź do stopki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat

lp

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości;

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość opłat z tytułu dzierżawy

 

terminy wnoszenia opłat;

zasady aktualizacji opłat

1

Część dz. 101 i 102, Rożnów, gm. Gródek nad Dunajcem

KW NS1S/00085615/6

Łączna:

Dz. 101 – 0,41 ha

Dz. 102 – 0,43 ha

Razem 0,83 ha,

Wydzierżawiana – 0,30 ha

Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta, Zgodnie z operatem ewidencji gruntów ww grunt jest sklasyfikowany jako

Dz. 101, RIIIb – 0,41 ha

Dz. 102, RIIIb – 0,43 ha

Zgodnie z MPZP – teren jest położony w strefach oznaczonych jako:

I47 W(u) –tereny strefy osadniczej - infrastruktury technicznej (zaopatrzenie w wodę)

I271 RP-ZZ, RW- tereny rolne w strefach zagrożenia powodziowego, w strefach ochronnych oraz na obszarach ochrony źródeł, ujęć wody oraz innych urządzeń związanych z gospodarką wodną

Rozpoczęcie:

Niezwłocznie po podpisaniu umowy

Zakończenie – do 5 lat od dnia podpisania umowy.

Czynsz dzierżawny – 300 zł/ha rocznie

Jednorazowo do 15 września każdego roku

W razie zmiany Zarządzenia Wójta w sprawie czynszu za dzierżawę gruntów rolnych

 

Część dz. 84/1, 85/1, 86/2, 86/3 i 86/4 obr. Rożnów, gm. Gródek nad Dunajcem, nr KW NS1S/00085615/6

Łączna:

Dz. 84/1 –  0,46 ha,

Dz. 85/1 –  0,80 ha,

Dz. 86/2,- 0.20 ha,

Dz. 86/3 - 0.20 ha,

Dz. 86/4 - 1,37 ha,

Razem    3,03 ha,

Wydzierżawiana – 1,80 ha

Nieruchomość o kształcie wielokąta

Zgodnie z operatem ewidencji gruntów ww grunt jest sklasyfikowany jako

Dz. 84/1, -RIIIb -0.46

Dz. 85/1 – RIIIb - 0.80 ha

Dz. 86/2 – RIIIb – 0.11 ha,

PsV         0.09 ha

Dz. 86/3 –RIIIb – 0.17 ha,

PsV - 0.03 ha,

Dz. 86/4 – RIIIb 1.02

PsV - 0.13

LsIV - 0.19

N - 0.03

Zgodnie z MPZP – teren jest położony w strefach oznaczonych jako:

I52ZP - tereny strefy osadniczej(inwestycyjnej) mieszkaniowo-usługowej, w tym zieleni urządzonej i nieurządzonej,

I69MNU - tereny strefy osadniczej(inwestycyjnej) - mieszkaniowo-usługowej, w tym: tereny mieszkaniowo-usługowe

I389MNU-W - tereny strefy osadniczej(inwestycyjnej) - tereny mieszkaniowo-usługowe;

I43W (U) - tereny urządzeń infrastruktury technicznej - zaopatrzenia w wodę,

I46 (P) - tereny produkcji pozarolniczej – przemysłowe,

 

Rozpoczęcie:

Niezwłocznie po podpisaniu umowy

Zakończenie – do 5 lat od dnia podpisania umowy.

Czynsz dzierżawny – 300 zł/ha rocznie

 

Jednorazowo do 15 września każdego roku

W razie zmiany Zarządzenia w sprawie czynszu za dzierżawę gruntów rolnych