Przejdź do stopki

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Treść

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy , stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w BIP ogłoszono przetargi na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych:

 

1. IV przetarg na sprzedaż nieruchomości: dz. nr 15/1, o pow.0,3021 ha, położonej w Jelnej, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00132890/2,

cena wywoławcza 18 000,00 zł, wadium 1 800 zł.

Przetarg odbędzie się 28 lutego 2019 r. w siedzibie Sprzedającego: Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem - Sala Narad o godz. 09:00.

Wadium powinno zostać wpłacone do dnia 25 lutego 2019 r.

2. IV przetarg na sprzedaż nieruchomości: dz. nr 80/5, o pow. 0,08 ha położonej w Rożnowie, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00064835/1;

cena wywoławcza 30 000,00 zł, wadium: 3 000 zł,

Przetarg odbędzie się 28 lutego 2019 r. w siedzibie Sprzedającego: Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem - Sala Narad o godz. 11:00.

Wadium powinno zostać wpłacone do dnia 25 lutego 2019 r.

3. IV przetarg na sprzedaż nieruchomości: dz. nr 384/3, o pow. 0,37 ha położonej w  Bartkowej Posadowej, objętej księgą wieczystą nr NS1S/0094595/5,

cena wywoławcza 21 000,00 zł, wadium: 2 500 zł,

Przetarg odbędzie się 28 lutego 2019 r. w siedzibie Sprzedającego: Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem - Sala Narad o godz. 13:00.

Wadium powinno zostać wpłacone do dnia 25 lutego 2019 r.

4. IV przetarg na sprzedaż nieruchomości, dz. nr 64/2, o pow. 0,23 ha, położonej w Lipiu, objętej księgą wieczystą nr  NS1S/000132889/2,

cena wywoławcza 12 500,00 zł, wadium: 1 200 zł,

Przetarg odbędzie się 1 marca 2019 r. w siedzibie Sprzedającego: Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem - Sala Narad o godz. 09:00.

Wadium powinno zostać wpłacone do dnia 26 lutego 2019 r r.

5. IV przetarg na sprzedaż nieruchomości, dz. nr 378/4, o pow. 0,06 ha położonej w  Przydonicy, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00059678/4,

cena wywoławcza 22 000,00 zł, wadium: 2 200 zł,

Przetarg odbędzie się 1 marca 2019 r. w siedzibie Sprzedającego: Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem - Sala Narad o godz. 11:00.

Wadium powinno zostać wpłacone do dnia 26 lutego 2019 r r.

6. III przetarg na sprzedaż nieruchomości, dz. nr 143/1, o pow. 0,30 ha położonej w Tropiu, objętej księgą wieczystą nr NS1S/000132026/5,

cena wywoławcza 15 000,00 zł, wadium: 1 500 zł,

Przetarg odbędzie się 1 marca 2019 r. w siedzibie Sprzedającego: Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem - Sala Narad o godz. 13:00.

Wadium powinno zostać wpłacone do dnia 26 lutego 2019 r.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargów udziela Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem tel. (18) 440 10 35 wew. 22 (pokój nr 22).