Przejdź do stopki

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Treść

Zapraszamy do udziału w konsultacjach "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok".

Zapraszamy do udziału w konsultacjach "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok".

Szczegóły w załączniku.