Przejdź do stopki

informacja o możliwości składania wniosków o aktualizację klasyfikacji gruntów

informacja o możliwości składania wniosków o aktualizację klasyfikacji gruntów

Treść

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu poinformowało Urząd Gminy, że zainteresowani mieszkańcy mogą składać wnioski o kontrolę i aktualizację gleboznawczą klasyfikacji gruntów na terenach popowodziowych i osuwiskowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego wg załączonego wzoru.

Wnioskami mogą być objęte grunty, na których wystąpiły trwałe nieodwracalne zmiany (osuwiska, oberwanie gruntu, zalanie terenu, które naruszyło w znaczący sposób strukturę gleby itp.).

Warunkiem przyjęcia wniosku jest potwierdzenie przez Urząd Gminy zaistnienia szkody na gruncie.

Wnioski można składać do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w terminie do 11 maja 2018 r.

W załączeniu wzór wniosku.

Pliki

wniosek-geodezja.docx 12.01 KB