Przejdź do stopki

Informacja o planowanych przez GUS badaniach ankietowych w roku 2018

Treść

W 2018 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Badania realizowane będą metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego (ankieterów i teleankieterów statystycznych) ...

W 2018 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Badania realizowane będą  metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych na terenie województwa małopolskiego.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statycznego w Krakowie oraz w załącznikach do niniejszej wiadomości.