Przejdź do stopki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Treść

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Gródek n/Dunajcem dn. 20.03.2017 r.