Przejdź do stopki

Złóż wniosek o zwrot podatku akcyzowego!

Treść

Przypominamy rolnikom o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego za zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. Wnioski można składać w terminie od 1 do 28 lutego 2017 r.

Przypominamy rolnikom o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego za zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. Wnioski można składać w terminie od 1 do 28 lutego 2017 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą od 3 - 28 kwietnia 2017 r.  gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 18 440 10 35 w. 22  lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem (pok. nr 22  - p. Teresa Biel).

Załączniki:


  1. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (.pdf) (406,4 kB)   
  2. Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2017 r.
  3. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340) -pobierz plik (.pdf) (1,05 MB)
  4. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339) -  pobierz plik (.pdf 841 KB)