Przejdź do stopki

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu "Dunajec" sp. z o.o.

Treść

Rada Nadzorcza Dunajec sp. z o.o. w Gródku nad Dunajcem informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Prezesa Zarządu DUNAJEC sp. z o.o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem do powołania został wybrany...

Rada Nadzorcza Dunajec sp. z o.o. w Gródku nad Dunajcem informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Prezesa Zarządu DUNAJEC sp. z o.o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem do powołania został wybrany:

Pan Rafał Iwański, zam. Mała Wieś, 33-395 Chełmiec
 
Do naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Dunajec sp. z o.o. aplikację złożyły 4 osoby. Komisja Konkursowa dokonała oceny kandydatów biorąc pod uwagę ich kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz przedstawioną koncepcję funkcjonowania Spółki i jej rozwoju
Pan Rafał Iwański spełnił niezbędne wymagania określone w Regulaminie Konkursu oraz uzyskał najwyższą ocenę Komisji w przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Pliki