Przejdź do stopki

Obwieszczenie o zmianie decyzji środowiskowej

Treść

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zawiadamia, że decyzją z dnia 23.03.2016r. została zmieniona decyzja nr PPOŚ.6220.3.2015.2016D z dnia 18.03.2016r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja DW 975 na odcinku Gmina Wojnicz - Gmina Chełmiec..."

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zawiadamia, że decyzją z dnia 23.03.2016r.  została zmieniona decyzja nr PPOŚ.6220.3.2015.2016D z dnia 18.03.2016r.  w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja DW 975 na odcinku Gmina Wojnicz - Gmina Chełmiec..."

Treść obwieszczenia w załączniku.